Generalforsamling 16/1-2024

Referat:

1. Valg af dirigent og referent:

a. Dirigent: Johannes Nissen

b. Referent: Jens Bo Jensen

2. Bestyrelsens beretning v. Lene Damholt og Ruth Bech.

I 2023 har vores aktiviteter bestået af 11 vandringer og en enkelt pilgrimscafe. Vandringerne begynder oftest med en gudstjeneste, er normalt mellem 10 og 15 km lange og har typisk mellem 10 og 20 deltagere. Vi har et godt samarbejde med de lokale folkekirker, både præster og menighedsråd, som er meget åbne for os og vores måde at dyrke tro og eksistens. Og de byder gerne på kaffe! Vandringerne indeholder elementer af stillevandring, sang, bøn og fortælling. Og slutter med lidt godt til ganen.

Den første aktivitet var generalforsamlingen den 26. januar. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig

Ruth Bech og Lene Damholt delte formandskabet

Line Modin blev kasserer

Jens Bo Jensen blev sekretær

Hanne Brix fortsatte med kontakt med Thomas Kingos Kirke og PR

Suppleanterne Rena Nørskov og Inger-Solveig Nissen deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet

Årets første vandring var Kyndelmissevandring, kaldet ”Gå i mørket med lyset”, den 2. februar. Vi begyndte med en andagt og trampedans i valgmenighedskirken i Kerteminde og vandrede omkring Lundsgård og Kerteminde. Vandringen blev ledet af Rena og Lene.

Den 26. februar var der en vandring fra Pårup kirke. Efter gudstjenesten vandrede vi først i labyrinten ved Pårup kirke. Dernæst langs veje og stier til Næsby Kirke. Vandringen blev ledet af Dora og Hanne.

Den 16. marts afholdt vi en pilgrimscafe i Thomas Kingos Kirke, hvor Tom Bangslund Hansen fortalte om sin vandring fra Oslo til Trondhjem, afsluttende i Nidaroskatedralen, et historisk pilgrimssted.

Den 18. marts havde vi en Skt. Patrick-vandring mellem Nørre Nærå Kirke og Klinte Kirke. Temaet var Irlands Skytshelgen Skt. Patrick og den keltiske kristendom. Vandringen blev ledet af Inger Solveig og Johannes Nissen.

Den 23. april afholdt vi en forårsvandring fra Vejstrup Kirke og ud i den smukke sydfynske natur. Vandringen blev ledet af Susanne Larsen og Gitte Østergård.

Næste store vandrebegivenhed blev Fynsk Pilgrimsvandrings traditionelle 3-dages pinsevandring den 27.-29. maj. I 2023 gik turen mellem Svendborg og Odense Domkirke, ca. 60 km, med besøg i mange kirker undervejs. Vi blev sendt afsted fra Sct. Nicolai Kirke i Svendborg med en god andagt ved Mette Jørgensen. Første nat overnattede vi i Tre Ege Skolens SFO i Kværndrup, den næste nat i Kirkeladen ved Sdr. Nærå Kirke. Om aftenen, efter en kold øl, fodbad og lækker aftensmad, blev vi inviteret til ”delande” i kirken. Vi sad i rundkreds omkring et levende lys. Hvis man ønskede at dele nogle af dagens oplevelser eller tanker, rejste man sig, tog og holdt om lyset, mens man delte. Derefter satte man sig stille ned igen. Pinsedag var vi til pinsegudstjeneste i Ryslinge. De 3 dages vandring sammen gav et sammenhold, og flere dages vandring gav mulighed for at komme dybere ned i roen og troen. Vandringerne blev ledet af Ruth, Hanne og Line. 

Den 29. maj var der 2 muligheder for 1-dagsvandring. I den ene sluttede man sig til 3-dagesvandringen i Højby Kirke. Den anden vandring begyndte med udendørs pinsegudstjeneste ved Lumby Mølle og derefter gik vandringen mod Odense. Denne tur blev ledet af Dora.

Kl. 15.30 mødtes alle pinsens pilgrimsvandrere fra Fynsk Pilgrimsvandring med pilgrimme fra Odensepilgrimmene, tidligere vandrere og pårørende til en hyggelig kaffetår med mere i Skt. Knudssalen. Endelig afsluttedes pinsevandringen med, at vi alle gik samlet ind i Gråbrødre kirke syngende ”Dejlig er jorden” til en dejlig pinsegudstjeneste kl. 17. Det var stort.

Næste vandring blev den 13. juni, hvor vi mødtes i Assens havn og sejlede til Bågø. Her vandrede vi rundt på øen og besøgte bl.a. det russisk-ortodokse kloster. Nonne Amvrosia, der passer klosteret, fortalte om klosterets liv. Turen blev ledet af Rena og Lene.

Den 29. juli mødtes vi til sommervandring på Skt. Olavs dag ved Bogense kirke. Derefter gik turen til Nr. Sandager, Grindløse og Klinte kirke. Turen blev ledet af Inger Solveig og Dora, med god hjælp fra Line og gode folk i pastoratets menighedsråd.

Den 24. september var der septembervandring omkring Kølstrup ved Hanne og Lene. Den dag var septembers himmel meget blå!

Den 8. oktober arrangerede Jens Bo en oktobervandring på Vestfyn. Vi mødtes ved Vedtofte Kirke og gik ad smukke stier forbi Krengerup gods til Ørsted Kirke.

Den 5. november vandrede vi fra Vindinge Kirke og rundt i den smukke østfynske natur. Denne vandring blev ledet af Susanne og Gitte.

Årets sidste vandring blev adventsvandringen 1. søndag i advent, den 3. december. Vandringen startede ved Skt. Nicolaj Kirke i Middelfart, og vi gik langs Lillebælt omkring Hindsgavl. I det smukkeste snelandskab. Denne vandring blev ledet af Line og Lene.

Alt i alt har vi været godt tilfredse med tilslutningen til vandringerne. Er vi få, opnår vi lettere et sammenhold og en tæthed, er vi mange giver det en anden dynamik. Vandringslederne i Fynsk Pilgrimsvandring nyder det store gå-på-mod og den store fleksibilitet blandt pilgrimmene!

Næste år er der allerede nogle vandringer på vej. Der er sat dato på den 11., februar, hvor Gitte og Susanne leder en vandring med start med gudstjeneste i Vor Frue Kirke i Nyborg. Derudover den 13. april, hvor Marianne Olesen vil føre os langs veje og stier mellem Brahetrolleborg Kirke og Svanninge Kirke. Pinsevandringen bliver med en 3-dags- og en 1-dagsvandring. Søndag den 28. juli gentager Inger Solveig Skt. Olavs Vandring på Nordfyn. Med gudstjeneste i Klinte Kirke og derefter til Bogense over Grindløse og Nr. Sandager. Vi vil bede jer holde øje med hjemmesiden – og fb-siden, hvor vandringerne slås op.

Endelig er der nogen, vi gerne vil takke. Fra bestyrelsens side vil vi gerne sige tak til Gitte Østergård, Susanne Larsen, Dora Nielsen og Johannes Nissen for at være med til at lede vandringer. Det er af stor værdi, at også pilgrimme uden for bestyrelsen vil være med til dette arbejde. Derudover takker vi Georg Bech for 3 dages transport af mad og bagage under pinsevandringen, revisor Lis Lysemose og revisorsuppleant Ninna Varming samt ordstyrer Johannes Nissen. Til slut vil vi rette en stor tak til Thomas Kingos Kirke, som velvilligt lægger lokale og hjælp til ved vores møder.

  1. Beretningen godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab v. Line Modin. Antal medlemmer af foreningen: 74

a. Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr.

a. Punktet vedtaget.

5. Indkomne forslag.

a. Ingen indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen.

a. På valg: Jens Bo Jensen. Villig til genvalg.

b. På valg: Ruth Bech. Villig til genvalg.

i. Begge genvalgt til en ny periode.

7. Valg af suppleanter

a. På valg: Inger Solveig Nissen. Villig til genvalg.

b. På valg: Rena Nørskov. Villig til genvalg.

i. Begge er genvalgt for et nyt år.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

a. Revisor: Lis Lysemose. Villig til genvalg.

b. Revisorsuppleant: Nina Varming. Villig til genvalg.

i. Begge er genvalgt.

9. Evt.

a. Der blev efterlyst en bilgrim til kommende pinsevandring.

b. Forslag: idé med kortere eftermiddagsvandringer af et par timers varighed på hverdage (v. Inger Solveig og Dora):

i. Tilslutning til dette forslag

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *