LINKS TIL ANDRE
PILGRIMSIDER

Den Hellige Birgittas bøn:
Herre, vis mig din vej, og gør mig villig til
at vandre den!

Pilgrimsvandring i Danmark

Hjemmesiden pilgrimsvandring.dk er lanceret af Kristeligt Dagblad, som et videnscenter for alle, som interesserer sig for pilgrimsvandring. Her kan man blandt mange andre muligheder stille spørgsmål og få svar af fyrtårne inden for dansk pilgrimsvandring, få praktiske råd om f.eks. støvlevalg, blive inspireret til sin indre vandring, og finde kort og læse om populære pilgrimsmål. 

Pilgrim Mors

Vi bygger bro – også mellem naturen, kulturen og kirkene på Mors. Siden 2012 gennemfører vi årligt en fælles vandring Mors rundt.

På hjemmesiden kan du se og downloade Pilgrim Mors’s fulde program. 

Der er bl.a. en guide (på 76 sider), som tilgodeser dem
–  som hellere vil vandre alene, på det tidspunkt, som passer bedst,
–  eller kunne tænke sig at sejle Mors rundt som “kajakpilgrim”.

Retræter – Rejser – Kurser. Elisabeth Lidell

Med denne hjemmeside håber pilgrimspræst Elisabeth Lidell med sine mange erfaringer at kunne give pilgrimstanken videre til så mange som muligt.

Hærvejen

Dette er Hærvejens officielle website, hvor du finder inspiration til planlægning af din ferie langs Hærvejen. På Hærvejen får du tid til at opleve naturen, historien og hinanden på tætteste hold. Hærvejen er en mere end 500 km varieret vandre- og cykelrute gennem Jylland.

Camino Haderslev Næs

Gennem mark og skov, ad grusstier, landeveje og cykelstier og med kig til bakker og vand byder Camino Haderslev Næs på en skøn, afvekslende tur fra Haderslev Domkirke til Hertug Hans Kirke, Starup Kirke, Grarup Kirke, Øsby Kirke, Aarø Kirke, Halk Kirke, Vilstrup Kirke og Hoptrup Kirke, før turen atter går retur nordpå igennem Dyrehaven og langs Haderslev Dam ind til Haderslev Domkirke, hvor ruten er gennemført og cirklen er sluttet.

Center for Kristen Spiritualitet

Center for Kristen Spiritualitet har bl.a. til formål at fremme kristen spiritualitet i dens mangfoldighed og give inspiration til menneskers åndelige liv gennem retræter, andagter, pilgrimsvandringer, kurser, foredrag, udgivelser m.m.

Odense Pilgrimskreds

Odense Pilgrimskreds (startet af Danske Santiagopilgrimme) har til formål at udbrede kendskabet til pilgrimsvandringer og igangsætte aktiviteter med relationer til området.  Der igangsættes løbende aktiviteter ud fra efterspurgt behov og inden for til rådighed værende kapacitet og ressourcer.

PilgrimsHuset Maribo

PilgrimsHuset Maribo er stedet for pilgrimme, som søger hvile på rejsen og rummer et herberg, en cafe og et kapel.

Viborg Pilgrimscentrum

Viborg Pilgrimscentrum er et ressourcested til fremme af pilgrimsbevægelsen, hvor medlemmer og andre mødes om den fælles interesse for pilgrimsvandring.

Nordjysk Pilgrimsforening

Læs om Nordjysk Pilgrimsforening, pilgrimsvandringer, vandreveje, litteratur, spiritualitet, hjemmesider og pilgrimscentre i ind- og udland, pilgrimshistorier, se billeder og meget mere.

Birgittaforeningen i Mariager

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Sct. Birgitta og samarbejde med – og støtte op omkring initiativer og projekter i relation hertil, samt medvirke til sameksistens mellem lande og byer, hvor hun satte sit præg.

Karlslunde Strandkirke Pilgrimsvandringer

Alle starttidspunkter er fra Karlslunde Strandkirke, hvorfra man kører i private biler til udgangspunktet for turen.

Kirker.dk

Kirker.dk viser vej til kirkers hjemmesider og aktiviteter 

Find online gudstjenester – se video og syng sammen. 

Bibelselskabet

På Bibelselskabets hjemmeside ligger bl.a. Biblen Online med søgefunktion, ligesom der er inspiration til aktiviteter med udgangspunkt i Biblen. Der er også mulighed for at finde Bibler, som er ‘terrængående’ eller i rejseformat.

Den Danske Klosterrute

Den Danske Klosterrute er en turist- og pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark med temaerne: KIRKE, KUNST, HISTORIE, NATUR. Ruten går som regel ad stier og små veje, og forbinder op mod 40 af de steder, hvor der blev bygget klostre i middelalderen. Mange historiske vejstrækninger og pilgrimsmål indgår i ruten. 

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme er stiftet af pilgrimme, der har vandret på vejen til Santiago de Compostela. Alle, der har vandret på pilgrimsvejen, er blevet præget af den oplevelse, det er at gå på den samme vej og ad de stier, som pilgrimme i århundreder har trådt, at benytte de samme ældgamle broer og at se de historiske kirker, borge og pragtfulde landskaber, som de har set. Vejens nuværende forløb og karakter bør bevares for eftertiden. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme gør en aktiv indsats i den henseende. Pilgrimsvejen til Santiago – Camino de Santiago – giver sine vandrere kulturelle, historiske, personlige og religiøse oplevelser. Men også den sociale dimension er enestående. Mødet med mennesker fra alle verdens lande og i alle aldre, der går ad de samme årtusind gamle spor frem mod det samme mål – apostelen Jakobs grav i katedralen i Santiago de Compostela.

Silkeborg Pilgrimsfællesskab

Silkeborg Pilgrimsfællesskab er et åbent fællesskab af mennesker, som ønsker at dele glæden ved den stille pilgrims-spiritualitet med hinanden og andre. Grundlaget er den kristne tro. Silkeborg Pilgrimsfællesskab ser sig selv som en del af kirkelivet i Silkeborg. 

Pilgrimsvandring i Roskilde

Pilgrimsvandring i Roskilde. Roskilde Pilgrimsforening blev startet i januar 2005. Foreningens formål er at lave ”små lette” pilgrimsvandringer i lokalområdet, hvor ORDET og ikke et geografisk sted er målet.

Svensk pilgrimscentrum i Vadstena

Det svenske pilgrimscentrum ligger i Vadstena, nær ved den hellige Birgittas kloster og klosterkirke, og ved Pilgrimsvejen ”Klosterleden”.

Norsk pilgrimsinformation

Her beskrives bl.a. pilgrimsvejene til Nidaros, der udgør et rutenetværk på 500 mil, deraf 200 mil i Norge. Det er en kulturskat, der opdages af stadig flere, også uden for Norges grænser.

Auf den Spuren der Heiligen Birgitta, tysk

Præsenterer vejen gennem  Mecklenburg-Vorpommern, hvor den hellige Birgitta gik i 1341, undervejs fra Sverige til Santiago de Compostela. Man følger hende på hendes ti-dages rejse over 206 km, gennem bl.a. hansestaden Stralsund og hovedbyen Schwerin. Vejene vises med gule pile og med et hvidt Birgitta-kors på en kammusling.

Pilgern-an-der-Ostsee-auf-dem-Jakobsweg, tysk

Også en præsentation af den hellige Birgittas pilgrimsvej i 1341.

Kloster-aktuell, tysk

På denne hjemmeside findes oplysninger om klosterordner, Caminoen til Santiago de Compostella, pilgrimme m.m.