Fynsk Pilgrimsvandring, hvem er vi?

P

Foreningen Fynsk Pilgrimsvandrings formål er:

At fremme og opbygge pilgrimsvandringer i Danmark med særligt henblik på Fyn.

Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring blev stiftet den 5. marts 2004. Foreningen har til formål at støtte udbygningen af pilgrimsvandringen på Fyn.

Man kan melde sig ind i foreningen ved at klikke på den røde knap “Bliv pilgrim” på forsiden af hjemmesiden.

Medlemskabet koster 100 kr. om året. Foreningen har godt 70 medlemmer.

Pilgrimsvandring på Fyn

Vandringsmand

Vandringsmanden

Vores logo, vandringsmanden, er gengivet med tilladelse fra kunstneren, Arne Haugen Sørensen. Vandringsmanden findes som glasmosaik i Odense Domkirke.

P

PERSONDATA

Vi fører en medlemsliste elektronisk i et tekstdokument, hvor vi registrerer medlemmets navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
Desuden registrerer vi indmeldelsesdato, kontingentindbetaling og eventuelle bemærkninger.
Medlemslisten føres af kassereren. Øvrige i bestyrelsen kan få adgang, såfremt der er behov herfor.
Medlemslisten 3 år tilbage opbevares elektronisk.

P

PERSONDATA VED PINSEVANDRING

I forbindelse med tilmelding til foreningens Pinsevandringer registrerer vi deltagerens navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato samt oplysninger givet af deltageren om forhold, som kan have betydning for vandringen, såsom forplejning under vandringen og kontaktperson ved sygdom/uheld.
Adgang til disse oplysninger har alene vandringsleder.