Endagsvandringer

DAGSVANDRINGER

Hvis det er muligt, deltager vi i gudstjenesten i den kirke, vandringen starter fra. Efter gudstjeneste påbegynder vi vandringen. Måske vandrer vi via en anden kirke retur til kirken vi startede i og har måske mulighed for at holde afslutning i kirken. Vi vandrer gerne ude i Guds egen natur – i skoven og ved vandet. Vi vandrer i stilhed noget af vejen. Vandringslederen giver et par ord med på Vejen undervejs. Der vil være salmesang og bøn.

Vandring langs Lillebælt
Vintervandring

Næste vandring, –