Generalforsamling 2022


Ordinær generalforsamling i Fynsk Pilgrimsvandring, 31. marts 2022 kl. 17

I Thomas Kingos Kirke, Odense

Formanden Jens Bo byder velkommen til de 23 fremmødte.

1.  Valg af dirigent og referent

Annemarie Bethell bliver valgt til dirigent,  Lene Damholt til  referent.

2.  Bestyrelsens beretning v/formand Jens Bo Jensen

Da vi sidst holdt generalforsamling i foreningen d.10. juni vil beretningen være forholdsvis kortfattet.

2021-22 har som de foregående samlet set 2 år været præget af corona-pandemien. Da vi i sommers nok havde troet, at det var ved at være ovre med den pandemi, måtte vi – og resten af samfundet – sande, at vi skulle ud i endnu en omgang, da vi nåede september. På trods af det og under hensyntagen til restriktioner har det ikke kunne afholde os fra at holde et pænt aktivitetsniveau, hvad angår vandringer.

Vi lagde ud med generalforsamling d.10. juni, som sagt. Bestyrelsen konstituerede sig kort efter:

Jens, formand

Marianne, næstformand og kasserer

Hanne, bestyrelsesmedlem og PR-ansvarlig

Ruth, bestyrelsesmedlem og referent

Lene, nyt bestyrelsesmedlem og referent

Rena Nørskov, suppleant til bestyrelsen

Inger Solveig Nissen, suppleant til bestyrelsen

Kort tid efter generalforsamling var der er en dagsvandring på Helnæs, et nyt vandringsmål for en pilgrimsvandring i foreningen. Turleder og arrangør var Jens, Marianne stod for andagten ved Helnæs Kirke. Sommersolen strålede over Helnæs den dag, så halvøen viste sig fra sin smukkeste side.

D.15. august havde vi en sensommervandring fra Odense Domkirke til Langesø, ledet af Inger Solveig Nissen. Vandringen havde temaet taknemmelighed.

Allerede d.29. august var der næste pilgrimsvandring, nemlig i Vissenbjergbakkerne. Denne vandring blev ledet af Hanne Brix.

Så drog det meste af bestyrelsen i september mod Roskilde for at deltage i Pilgrimsnetværksmøde. Der blev vi informeret om de kommende Himmelske Dage (i Kristi Himmelfartsdagene) i Roskilde. Der var debat, – ikke mindst om hvad Netværket skal fremover. Derudover var vi på en vandring ud til Skt. Hans, hvor der i forbindelse med Himmelske Dage vil være en del aktiviteter. Der har i netværket været en del møder hen over efterår og vinter, alle virtuelle, især i forhold til at høre om arbejdsgruppens arbejde frem mod Himmelske Dage. Det seneste er, at Marianne og Rena har deltaget i et nyt Pilgrimsnetværksmøde her d.26. februar, denne gang i Odense. Der blev bl.a. valgt ny formand for netværket, Christian Kjær Bjerre, pilgrimspræst i Viborg Stift.

Tilbage til vandringerne:

D.26. september gik turen fra Diernæs Kirke og rundt i egnen omkring Fåborg med skøn udsigt udover det Sydfynske. Vandringsleder var Ruth Bech.

D.24. oktober havde foreningen en vandring kaldet ”Fra kirke til kirke” ledet af Gitte Østergaard og Susanne Larsen. Vandringen foregik i egne mellem Hjulby og Avnslev kirker, med start og slut ved Hjulby Kirke med gudstjeneste efter vandringen.

Der har været lidt stille i forhold til pilgrims-caféer, – især pga. corona-pandemiens restriktioner. D.18.november syntes vi godt, vi igen kunne afholde en pilgrims-café , traditionen tro i konfirmandstuen i Thomas Kingo Kirke. Temaet var fællesskab, og deltagerne delte ud af erfaringer fra deres vandringer i den forbindelse. Mødeleder var Ruth Bech.

Adventsvandringen d.28. november 2021 var henlagt til en ny rute. Efter gudstjeneste i den smukke, gamle klosterkirke Brahetrolleborg, gik vandringen rundt om Nørresø, hvor det første cistercienserkloster blev grundlagt. Vandringsleder var Marianne Olesen.

D. 13. januar skulle vi have afholdt generalforsamling, men igen kom coronapandemien og generalforsamlingen måtte udskydes til i dag.

D. 20. februar havde vi dette års første vandring, nemlig en pilgrimsvandring fra Fraugde Kirke til Den romantiske Have ved Sanderumgård. Inger Solveig stod for gudstjenesten i Fraugde Kirke, inden vi kastede os ud i dejlig, men våd vandring, ledet af Hanne Brix og Inger Solveig.

Endelig havde vi den seneste vandring søndag d.13.marts ved Gitte Østergaard og Susanne Larsen, – en prøvevandring på 2.pinsedags vandring fra Sdr. Nærå Kirke til Domkirken i Odense, startende med en gudstjeneste.

Hvad skal der ske i den nærmeste fremtid?

Foreningen deltager med 3 bestyrelsesmedlemmer i Himmelske Dage i Roskilde, hvor foreningen vil være at finde i et telt på det der kommer til at hedde ”Mulighedernes Marked”, ligesom Rena Nørskov vil lede en pilgrimsvandring i en skov tæt ved byen.

Så lykkes det forhåbentligt atter at lave den traditionelle pinsevandring over 3 dage i Fynsk Pilgrimsvandring: Der vil i år blive en vandring fra Nyborg og en fra Bogense (en mandevandring), og derudover en dagsvandring 2.pinsedag fra Bellinge. Vi vil slutte ved Domkirken i Odense, dog vil gudstjenesten foregå i Gråbrødre Kirke i år. Det glæder vi os meget tid.

Som altid vil der 2. Pinsedag fra kl. 15.30 være en forfriskning i Skt. Knuds salen til trætte pilgrimme, der kommer ind fra ruterne. Lidt ekstra festlig i år for at markere foreningens 20-års fødselsdag. Alle er velkomne til traktement og til at gå med i Gråbrødre Klosterkirke til gudstjeneste kl. 17 – også selvom man ikke har været på pinsevandring.
I den forbindelse søger vi frivillige til at hjælpe med traktement i Skt. Knuds salen fra kl. 15. Vil du give en hånd med, så henvend dig til bestyrelsen i aften. 

Så foreningen er aktiv og i fulde omdrejninger. Vi kan dog mærke, at der ikke er det samme antal mulige turledere som førhen. Når man ser på den aktivitet, der er i foreningen, kan det være svært at se noget problem, men det skyldes kun, at bestyrelsens medlemmer yder et stort arbejde med at planlægge vandringer. Vi må i det fremtidige arbejde tænke på, hvordan vi får flere til at være turledere. Hvordan det skal ske, vil jeg foreslå, at der arbejdes med i den kommende bestyrelse.

Til allersidst vil bestyrelsen gerne sige tak til den opbakning, vi har fået fra medlemmerne i 2021 og her i starten af 2022.

Vi har mærket, at vore trofaste pilgrimme har bakket op om foreningen og de vandringer, vi har kunnet stable på benene inden for restriktioner osv.

Tak til Gitte Østergaard og Susanne Larsen for uden for bestyrelsens kreds at lave vandringer for os. Ligeså tak til Peter Grønlykke for planlægning i forbindelse med herrevandringen fra Bogense her til pinse. TAK for det.
Og tak til Anna Maria Andersson for at spille til vores pilgrimscafé den 18/11.
Tak til Annemarie Bethell for nu for 3. år i træk at påtage sig dirigenthvervet på vores generalforsamling. 

3.  Aflæggelse af regnskab v/kasserer Marianne Olesen

Hovedtal gennemgås. God økonomi. Foreningen har 67 medlemmer. Konto 8:  abonnement for hjemmeside 2500 årligt. Ekstra hjemmesidekursus. Konto 10: Medlemskab af landsdækkende pilgrimsnetværk. Regnskabet godkendes uden kommentarer.

4.  Fastsættelse af kontingent

Kontingent fastsættes til uændret at være 100 kr. Økonomien kan bære det.

5.  Indkomne forslag

Ingen.

6.  Valg til bestyrelsen

Genvalg af Jens Bo Jensen og Ruth Bech. Ingen modkandidater.

7.  Valg af suppleanter

Genvalg af Inger Solveig Nissen og Rena Nørskov. Ingen modkandidater.

8.  Valg af revisor og revisorsuppleant

Genvalg af Eigil Eriksen som revisor og Ninna Varming som revisorsuppleant. Ingen modkandidater.

9.  Eventuelt

Pinsevandringerne diskuteres. Hvorfor ikke mere 2-dages vandringer? Dora fortæller, at det i 2005 blev lavet om til 3 dage, da det ellers var for mange km pr. dag. Bestyrelsen tager spørgsmålet med i overvejelserne til senere år. Dora nævner, at det vil være muligt at tage hjem og sove til pinsevandringerne, og at det er muligt at vandre med en enkelt dag.

2. pinsedag slutter vandringerne med forfriskninger fra kl. 15.30 i Skt. Knuds Salen og gudstjeneste kl. 17 i Gråbrødre Kirke v/sognepræst Ulrik Andersen. Alle – også pilgrimme, der ikke har deltaget i pinsevandringerne – er velkomne til forfriskninger og gudstjeneste. Også her vil foreningens 20-års dag markeres.

Også De Himmelske Dage diskuteres. Rena Nørskov fortæller om sin vandring med TRÆER som tema. Andre aktiviteter til De Himmelske Dage er sakral dans samt foredrag ved Peter Ruge. Fynsk Pilgrimsvandring vil være til stede på pilgrimsforeningernes stand på Mulighedernes Marked. Der er et meget fyldigt program, og det anbefales at orientere sig på hjemmesiden for De Himmelske Dage.

Generalforsamlingen slutter, og aftenen fortsætter med spisning og fortællinger.

%d